Fotografija - moćno sredstvo oglašavanja

Fotografija - moćno sredstvo oglašavanja

Fotografija je i danas instrument koji kvalitetno može prenijeti poruku u samo jednom kadru. Upravo je zato i dalje jedno od omiljenih sredstava korištenih u marketinške svrhe.

Dobro snimljena fotografija oduvijek je izazivala određene reakcije publike – kako umjetnika, tako i ljudi koji nisu izravno povezani s ovom granom umjetnosti. Fotografija je oduvijek bila sredstvo privlačenja pozornosti koje će publiku zainteresirati puno brže nego, primjerice, određeni tekst ili slogan.

Upravo je zato njen potencijal već davno prepoznat u području oglašavanja. Svatko od nas se ponekad našao u situaciji kada je odabrao određen proizvod ili uslugu na temelju reklame koju prati vizualno atraktivna fotografija. Njena uloga niti u svijetu modernog marketinga nije zanemarena. Štoviše, nove tehnologije ponovno skreću pozornost na njeno korištenje u svrhu privlačenja kupaca.


Efektivno prenošenje poruke bez korištenja riječi

Fotografija je svakako medij koji ima moć koju niti jedan tekst ne može slijediti. Za početak, ona je univerzalna i svatko na svijetu može prepoznati o čemu je riječ na njoj. Međutim, jednako je važna i brzina njenog procesuiranja, budući da je ljudski mozak "programiran" na način da bolje procesuira vizualne podražaje.

Gotovo sve svjetske kompanije čiji je brend dobro poznat, svoje kampanje temelje upravo na fotografiji koja će u samo jednom kadru publici na jednostavan način prenijeti sve ono za što se zalažu i što mogu ponuditi svojim kupcima.


Uspostavljanje neverbalne komunikacije s potencijalnim kupcima

Ono čemu svaka kompanija teži je biti prepoznatljiv. Budući da najveći dio ljudske interpersonalne komunikacije spada u onaj neverbalni, prepoznatljivost je najjednostavnije postići određenim vizualnim identitetom.

To svakako može biti fotografija, pa čak i određeni stil fotografije koji će publici privući pozornost te će ju nadalje uvijek povezivati s određenim brendom. Što se više ulaže u kvalitetu fotografije, ona također može postati i moćno sredstvo koje će zapečatiti kredibilitet i poziciju tvrtke na tržištu često preplavljenom međusobno sličnim uslugama i proizvodima.


Viralni potencijal fotografije

Marketinške aktivnosti danas su se dobrim dijelom "preselile" na internet, posebice društvene mreže. Fotografija je tako ponovno poprimila izuzetno važnu ulogu u prenošenju bilo koje vrste informacije korisnicima.

Ukratko, dobra fotografiju koja sa sobom nosi određenu priču vjerojatno će pronaći svoj put do velikog broja korisnika. Kada su društvene mreže u pitanju, reakcije korisnika na fotografiju često dovode i do novih pratitelja na tim platformama. Velika je vjerojatnost da će se oni zainteresirati za neki proizvod ili uslugu vidjevši upravo tu fotografiju.


Emocije kao sredstvo prodaje

Bez obzira je li riječ o profesionalno snimljenoj fotografiji savršenih tehničkih značajki, ili pak onoj snimljenoj mobilnim uređajem, od same je kvalitete uglavnom važniji njen sadržaj. Kvalitetna fotografija u oglašavanju ona je koja uspije pobuditi određene emocije kod korisnika, odnosno potaknuti na razmišljanje o istoj.

Jednom kada korisnik obrati pozornost na fotografiju vezanu za Vaš proizvod ili uslugu, korak ste bliže i samoj prodaji. Kada je riječ o vizualnoj prezentaciji proizvoda, fotografija još uvijek jedan od najjačih sredstava modernog načina oglašavanja.